Regler for kreditvurdering

Vi gør det simpelt for dig

Sådan vurderes din kreditværdighed

Reglerne for kreditvurdering, helt kort

Som leasingvirksomhed er vi – lige som alle andre leasingselskaber – forpligtet til at foretage en kreditvurdering af alle vores privatkunder. Den nuværende lovgivning på leasingområdet blev opdateret og indskærpet i 2021 i et direktiv, der i daglig tale hedder PSD2 (Payment Service Directive), og det indebærer at vi skal foretage kreditværdighedsvurdering af alle privatkunders økonomiske forhold samt betalingsevne.

Det er Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden, der er rette myndighed i Danmark, og der er reelt tale om forbrugerbeskyttelse, idet kreditværdighedsvurderingen tjener det formål at sikre, at vores kunder er i stand til at betale de månedlige leasingydelser og ikke kommer i økonomiske problemer.

Kreditværdighedsvurderingen skal foretages ved etableringen af enhver ny leasingaftale, uanset om man er tidligere kendt kunde eller ny kunde.

Proces og sikkerhed

Der findes flere IT-virksomheder, som stiller on-line-værktøjer til rådighed for denne proces, og vort valg er faldet på Uniify, som har stor erfaring indenfor området. Ved hjælp af din accept med MitID, indsamler Uniify de relevante oplysninger og foretager beregningen af det månedlige rådighedsbeløb.

Det er vigtigt at understrege, at CORE Leasing A/S alene modtager oplysning om de samlede grupperede omkostninger til brug for beregningen af rådighedsbeløbet, samt at vores leasingrådgivere ikke har adgang til kunders økonomiske forhold, da kreditværdighedsvurderingen foretages i vor administrationsafdeling.

CORE Leasing A/S og Uniify er godkendt af Finanstilsynet til at indhente oplysninger fra banker og eSkatData.

Tilbage til FAQGå til leasingguide