Behandling af persondata

Hos CORE Leasing A/S er det vigtigt for os, at du som kunde, føler dig tryg ved vores behandling af de personoplysninger, som kommer i vores besiddelse, når du handler med os.
Vi tager databeskyttelse meget alvorligt, og hvis du har spørgsmål til vores politik, eller hvis du har brug for et svar på et spørgsmål eller blot en uddybning, er du altid velkommen til at kontakte os.

CORE Leasing A/S er den dataansvarlige for dine personoplysninger

Vi sørger for, at opbevaring og behandling af dine personoplysninger, sker i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og EU-databeskyttelsesforordning, også kendt som GDPR.
Vi forbeholder os retten til at beholde dine personoplysninger så længe aftaleforholdet er gældende. Når aftaleforholdet ophører, arkiveres dine personoplysninger og bruges ikke aktivt længere. Dine personoplysninger slettes 5 år efter aftaleforholdets ophør.

Hvilke oplysninger anvender og gemmer CORE Leasing A/S

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger, følger af efterlevelse af lov om finansiel virksomhed i Danmark, herunder hvidvaskloven, kreditaftaleloven, bogføringsloven, databeskyttelsesloven samt efterlevelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer.

Nedenfor finder du en liste over de personoplysninger CORE Leasing indhenter i forbindelse med et potentielt aftaleforhold,

– Navn, kontaktoplysninger & CPR-nr.
– Økonomisk data indhentet via SKAT og PSD2.
– Kopi af personlige ID–dokumenter, f.eks. kørekort, pas og sundhedskort.

Disse oplysninger anvendes bl.a. til at udføre den lovpligtige kundekendskabsprocedure samt kreditværdighedsvurdering.

Personoplysninger delt med tredjemand

For at overholde til enhver tid gældende lovgivning, og opfylde vores forpligtelser overfor dig kan vi dele dine personoplysninger med nedenstående parter:

– Motorstyrelsen
– DANDERS & MORE
– Alm. Brand
– Codan
– Købstædernes forsikring
– EADK ApS
– ETU Forsikring
– Skyhost A/S
– Ringkøbing Landbobank
– Uniify ApS
– PriceWaterhouseCoopers

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Dine rettigheder er:

Du har altid ret til, og mulighed for, at få information om, hvilke personoplysninger vi anvender og gemmer, hvordan vi har indhentet dem, hvad vi bruger dem til og hvor længe vi gemmer dem. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, du kan se mere om hvordan under ”Klage til Datatilsynet”.

Kontakt os

CORE Leasing A/S er dataansvarlig og har derfor til opgave at sikre dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores brug af dine personoplysninger, kan du kontakte os på naa@coreleasing.dk eller tlf. +45 7055 5590.

Klage til datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger. Du kan kontakte Datatilsynet via brev eller mail. Nedenfor finder du kontaktoplysningerne til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jakobsensvej 35
2500 Valby
E-mail: dt@datatillsynet.dk